۱۰۰۰ متر جهت ویلا

توضیحات واقع شده در منطقه کارگیجاک در آلانیا ۲ کیلومتر مسافت تا دریا ۱۰۰۰ متر زمین مجوز ساخت ۲۵ درصدی…

100,000